Technologies of Psychological and Pedagogical Work in the Education System (the Results of the All-Russian Competition for the Best Psychological and Pedagogical Programs and Technologies in the Educational Environment — 2019)

345

Abstract

The article is based on the results of the analysis of programs and technologies of psychological and pedagogical work in the education system — the participants of the all-Russian competition for the best psychological and pedagogical programs and technologies in the educational environment — 2019, which is a program part of the XV International scientific and practical conference “Psychology of education: best practices in working with children” (November 20—22, 2019, Moscow). The annual contest for the best psychological and pedagogical programs and technologies in the educational environment is a practical program aimed at improving the professional level and the most complete realization of the creative potential of the educational psychologists in Russia. Based on the criteria of activity and cultural-historical approaches, the analysis of the experience of implementing regional programs for providing psychological and pedagogical assistance to children is aimed at improving the methodological support for psychological and pedagogical activities. The programs and technologies recommended according to the results of the competition demonstrate the place and role of correctional and developmental, preventive, and educational work of teachers-psychologists, as well as the experience of developing interdisciplinary interaction of specialists in the process of psychological and pedagogical support of education.

General Information

Keywords: professional competition, disclosure of professional skills, improvement of the social status of teaching employees, programs and technologies of psychological and pedagogical support of education with scientifically based effectiveness

Journal rubric: Scientific Life

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/ssc.2020010108

For citation: Rubtsov V.V., Romanova E.S. Technologies of Psychological and Pedagogical Work in the Education System (the Results of the All-Russian Competition for the Best Psychological and Pedagogical Programs and Technologies in the Educational Environment — 2019) [Elektronnyi resurs]. Sotsial’nye nauki i detstvo = Social Sciences and Childhood, 2020. Vol. 1, no. 1, pp. 100–113. DOI: 10.17759/ssc.2020010108. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Berberian A.S., Romanova E.S., Kornilova O.A. Samoponimanie etnicheskoi identichnosti kak sushchnostnaya harakteristika samosoznaniya studencheskoj molodezhi [Self-understanding of ethnic identity as an essential characteristic of self-awareness of student youth]. Vektor nauki Tol’yattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika, psikhologiya [Vector of Science of Togliatti State University. Series: Pedagogy, Psychology], 2019, no. 2 (37), pp. 66—72. (In Russ.).
 2. Kontseptsiya razvitiya psikhologicheskoi sluzhby v sisteme obrazovaniya v Rossiiskoi Federatsii na period do 2025 goda [Elektronnyi resurs] [The concept of the development of psychological services in the education system in the Russian Federation for the period until 2025] Available at: https://psiholog-rmo.ru/ wp/wp-content/uploads/2018/01/20180117-koncepciya_17.pdf (Accessed: 17.08.2020)
 3. Romanova E.S., Abushkin B.M. Psikhologicheskaya pomoshch’ podrostkam v situatsiyakh ikh professional’nogo samoopredeleniya [Psychological assistance to adolescents in situations of their professional self-determination]. Sistemnaya psikhologiya i sotsiologiya = Systems psychology and sociology, 2018, no. 1 (25), pp. 45—54. (In Russ.).
 4. Romanova E.S., Bershedova L.I., Rychikhina E.N., Makshantseva L.V. Konfliktologicheskaya kompetentnost’ rabotnikov obrazovaniya i bezopasnost’ obrazovatel’noi sredy: ucheb.-metod. posobie [Conflictological competence of educators and the safety of the educational environment: textbook-methodical manual]. Authors-compilers: Romanova E.S., Bershedova L.I., Rychikhina E.N., Makshantseva L.V. Moscow: MGPU, 2018. 204 p. (In Russ.).
 5. Romanova E.S., Ivanov A.V. Razvitie detskoi obshchnosti v usloviyakh obrazovatel’noi sredy v kontseptsii sub”ektnosti V.I. Slobodchikova [The development of children’s community in the educational environment in the concept of subjectivity by V.I. Slobodchikova] / Center for Innovative Technologies and Social Expertise, 2019, no. 4 (21), pp. 423—430. (In Russ.).
 6. Romanova E.S., Ivantsov O.V., Chibiskova O.V. Distantsionnoe konsul’tirovanie kak innovatsionnyi sposob psikhologicheskoi pomoshchi [Distance counseling as an innovative way of psychological assistance]. Vysshaya shkola: opyt, problemy, perspektivy. Materialy XI Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. V 2-kh chastyakh. Nauchnyi redaktor V.I. Kazarenkov. [Higher school: experience, problems, prospects. Materials of the XI International Scientific and Practical Conference. In 2 parts. Scientific editor V.I. Kazarenkov], 2018, pp. 326—329. (In Russ.).
 7. Romanova E.S., Makshantseva L.V. Psikhologicheskaya pomoshch’ sem’yam, vospityvayushchikh podrostkov s deviantnym povedeniem [Psychological assistance to families raising adolescents with deviant behavior]. Chelovecheskii kapital = Human capital, 2018, no. 6 (114), pp. 77—91. (In Russ.).
 8. Romanova E.S., Makshantseva L.V. Otsenka i razvitie lichnostnogo i sotsial’nogo potentsiala obuchayushchikhsya obshcheobrazovatel’nykh organizatsii [Assessment and development of personal and social potential of students of general educational organizations]. Problemy obshchei i pedagogicheskoi psikhologii: Kollektivnaya monografiya [Problems of general and educational psychology: Collective monograph]. Moscow: RITM, 2019, pp. 7—32. (In Russ.).
 9. Romanova E.S., Reshetina S.Yu. Psikhologicheskie problemy vypusknikov vuza na rynke truda [Psychological problems of University graduates in the labor market]. Nepreryvnoe Dopolnitel’’noe Obrazovanie V Gosudarstvakh — Uchastnikakh Sng: Opyt, Prioritety I Perspektivy Razvitiya: Sbornik materialov ІІІ Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Continuous Additional Education in The States of the Union of Independent States: Experience, Priorities and Prospects of Development: Collection of materials of the III International Scientific and Practical Conference]. Mogilevskii gosudarstvennyi universitet imeni A.A. Kuleshova [Mogilev State University named after Kuleshov A.A.], 2018, pp. 254—259. (In Russ.).
 10. Romanova E.S., Rychikhina E.N. Nauchno-issledovatel’skaya deyatel’nost’ studentov gumanitarnogo napravleniya [Scientific research activities of students of the humanitarian direction]. Vysshaya shkola: opyt, problemy, perspektivy: materialy XII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii: v 2 chastyakh. Rossiiskii universitet druzhby narodov. [Higher school: experience, problems, prospects: materials of the XII International Scientific and Practical Conference: in 2 parts. Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)], 2019, pp. 8—12. (In Russ.).
 11. Rubtsov V.V. Tseli, zadachi i osnovnye napravleniya deyatel’nosti Federatsii psikhologov obrazovaniya Rossii [Goals, objectives and main directions of activity of the Federation of educational psychologists of Russia]. Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya = Bulletin of practical psychology of education, 2014, no. 2, pp. 10—15. (In Russ.).
 12. Rubtsov V.V., Zabrodin Yu.M., Dubrovina I.V., Metelkova E.I., Romanova E.S., Semikin V.V. Kontseptsiya razvitiya sistemy psikhologicheskogo obespecheniya obrazovaniya v Rossiiskoi Federatsii na period do 2010 goda [Elektronnyi resurs] [Education in the Russian Federation Up to the Year 2010]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2007. Vol. 12, no. 1, pp. 69—82. Available at: https://psyjournals.ru/psyedu/2007/n1/Rubcov_Dubrovina_Zabrodin_Metelk_ full.shtml. (Accessed: 17.08.2020) (In Russ., аbstr. in Engl.)
 13. Rubtsov V.V., Zabrodin Yu.M., Leonova O.I. Aprobatsiya i primenenie professional’nogo standarta “Pedagog-psikholog (psikholog v sfere obrazovaniya)”: regional’nyi opyt [Approbation and application of the professional standard “Educator-psychologist (psychologist in the field of education)”: regional experience]. Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya = Bulletin of practical psychology of education, 2019, no. 1, pp. 6—14. URL: https://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/2019/n1/Rubtsov_Zabrodin_Leonova. shtml (Accessed: 23.09.2020) (In Russ.)
 14. Bisbey T.M., Reyes D.L., Traylor A.M., Salas E. Teams of psychologists helping teams: The evolution of the science of team training. American Psychologist, 2019. Vol. 74, pp. 278—289. DOI:10.1037/amp0000419
 15. Haynes N.J., Vandenberg R.J., DeJoy D.M., Wilson M.G., Padilla H.M., Zuercher H.S., Robertson M.M. The workplace health group: A case study of 20 years of multidisciplinary research. American Psychologist, 2019. Vol. 74, pp. 380—393. DOI:10.1037/amp0000445
 16. Myers J. Why Support Students? Using the past to Understand the Present. Higher Education Research and Development, 2013. Vol. 32 (4), pp. 590—602. DOI:10.1080/07294360.2012.700509.
 17. Phelps R., Bray J.H., Kearney L.K. A quarter century of psychological practice in mental health and health care: 1990—2016. American Psychologist, 2017. Vol. 72 (8), pp. 822—836. DOI:10.1037/ amp0000192
 18. Proctor R.W., Vu K.-P.L. How psychologists help solve real-world problems in multidisciplinary research teams: Introduction to the special issue. American Psychologist, 2019. Vol. 74 (3), pp. 271—277. DOI:10.1037/amp0000458
 19. Teaching Psychology around the World. Vol. 4. Ed. by Grant J. Rich, Alfredo Padilla-López, and Jas Laile Suzana Binti Jaafar, Luciana Karine de Souza, Lucy Zinkiewicz, Jacqui Taylor. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2018. 499 p.
 20. Yale A.T. The personal tutor—student relationship: student expectations and experiences of personal tutoring in higher education. Journal of Further and Higher Education, 2019. Vol. 43 (4), pp. 533—544. DOI:10.1080/0309877X.2017.1377164

Information About the Authors

Vitaliy V. Rubtsov, Doctor of Psychology, Professor, Professor, Academician of the Russian Academy of Education, President, Head of the International UNESCO Chair «Cultural-Historical Psychology of Childhood», Moscow State University of Psychology & Education (MSUPE), President of the Federation of Educational Psychologists of Russia, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2050-8587, e-mail: rubtsovvv@mgppu.ru

Evgenia S. Romanova, Doctor of Psychology, Professor, Director of the Institute of Psychology, Sociology and Social Relations, Head of the Department of General and Practical Psychology, Moscow City University (MCU), Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9032-6869, e-mail: romanovaes@mgpu.ru

Metrics

Views

Total: 657
Previous month: 4
Current month: 1

Downloads

Total: 345
Previous month: 1
Current month: 1