“Achilles Heel” of a Practical Psychologist in the Field of Russian Education

133

Abstract

The author’s vision of the problems of professionalism of a practical psychologist of education and understanding of both the origins of the appearance of weak points in professional training and possible ways to overcome them are presented. It is noted that the level of compliance of qualifications with the requirements for the work of a practical psychologist of education can be set by the lack of development of the legal and methodological foundations of activity, the quality of special education; the degree of development / severity of certain professionally important qualities in a specialist. Ways to overcome this state of affairs are identified: a) improvement of the regulatory framework and requirements for activities; b) definition and consolidation in the professional lexicon of methodological foundations specific to practical psychology; c) harmonization of the content of the Federal State Educational Standard and the standards of professional activity; d) scientific and practical substantiation and consolidation of the place and role of professionally important qualities, both in the selection for training, in the qualification at graduation from the university, and in the certification procedure for the qualification.

General Information

Keywords: practical psychology, practical psychology in the field of education, vulnerabilities/weak points of the skill level; origins and development of vulnerabilities / weaknesses in the qualification of a specialist; ways to overcome vulnerabilities / weaknesses in the work of a practical educational psychologist

Journal rubric: Scientific and Methodological Support for the Professional Activities of Teacher-Psychologists

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/bppe.2023200111

Received: 04.02.2023

Accepted:

For citation: Pakhalyan V.E. “Achilles Heel” of a Practical Psychologist in the Field of Russian Education [Elektronnyi resurs]. Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya = Bulletin of Psychological Practice in Education, 2023. Vol. 20, no. 1, pp. 106–116. DOI: 10.17759/bppe.2023200111. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

  1. Zabrodin Yu.M., Pakhalyan V.E. Metodologicheskie problemy prakticheskoi psikhologii i voprosy obespecheniya kachestva raboty psikhologa obrazovaniya [Methodological problems of practical psychologyand the issues of ensuring the quality of work of an educational psychologist] [Elektronnyi resurs]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Psikhologicheskie nauki = Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Psychology, 2020, no. 4, рр. 9–20. doi:10.18384/2310-7235-2020-4-9-20 (In Russ.).
  2. Zabrodin Yu.M., Pakhalyan V.E. Problema kachestva programm raboty prakticheskogo psikhologa obrazovaniya i kriteriev ikh otsenki [The Problem of the Quality of Work Programs of a Practical Psychologist in Education and Criteria for their Assessment] [Elektronnyi resurs]. Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya = Bulletin of Practical Psychology of Education, 2019. Vol. 16, no. 4, pp. 22–34. doi:10.17759/bppe.2019160402 (In Russ.).
  3. Pakhalyan V.E. Kachestvo professional’noi deyatel’nosti i ee produkta v rabote prakticheskogo psikhologa: problema opredeleniya ponyatii, kriteriev i sposobov otsenki [The Quality of Professional Activity and its Product in the Work of a Practical Psychologist: the Problem of Defining Evaluation Concepts, Criteria and Methods] [Elektronnyi resurs]. Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya = Bulletin of Practical Psychology of Education, 2021. Vol. 18, no. 4, pp. 9–21. doi:10.17759/bppe.2021180401 (In Russ.).
  4. Pakhayan V.E. Normativnye “innovatsii” i prakticheskaya psikhologiya obrazovaniya: ugroza poteri predmetnogo soderzhaniya professional’noi deyatel’nosti [Normative “Innovations” And Practical Psychology Of Education: The Threat Of Loss Of The Subject Content Of Professional Activity]. Narodnoe obrazovanie = National Education, 2019, no. 1, pp. 44–52. (In Russ.).
  5. Pakhalyan V.E. Prakticheskaya psikhologiya v obrazovanii: razmyvanie predmetnoi oblasti i poterya predmeta? [Elektronnyi resurs]. Psikhologicheskaya gazeta. 2021. Feb, 27. URL: https://psy.su/feed/8896/ (Accessed 27.01.2023). (In Russ.).
  6. Rubtsov V.V., Zabrodin Yu.M. Kompetentnostnyi podkhod kak kontseptual’naya osnova svyazi professional’nogo obrazovaniya i professional’nogo truda. Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya = Bulletin of Practical Psychology of Education, 2012, no. 3, pp. 3–13. URL: https://psyjournals.ru/journals/bppe/archive/ 2012_n3/Rubtsov_Zabrodin (Accessed 27.01.2023). (In Russ.).
  7. Rubtsov V.V. et al. Sistema funktsionirovaniya psikhologicheskikh sluzhb v obshcheobrazovatel’nykh organizatsiyakh. Metodicheskie rekomendatsii. Moscow: Izdatel’stvo FGBOU VO MGPPU, 2020. 120 p. (In Russ.).
  8. Yasyukova L.A. Kachestvo podgotovki sovremennykh prakticheskikh psikhologov [The Quality of the Modern Practice Psychologists Training]. Национальный психологический журнал = National Psychological Journal, 2006, no. 1(1), pp. 97–101. (In Russ.).

Information About the Authors

Viktor E. Pakhalyan, PhD in Psychology, Professor, Chief Psychologist, Moscow Service of Psychological aid to the Population (GBU MSPN), Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4654-0152, e-mail: vicp2007@yandex.ru

Metrics

Views

Total: 399
Previous month: 28
Current month: 15

Downloads

Total: 133
Previous month: 11
Current month: 8