The Relationship Between the Level and Structure of Subjective Well-Being in High School Students

154

Abstract

The article presents the study of the structure of subjective well–being (SWB) of senior schoolchildren, taking into account the actual and real level of its indicators and factors. 3282 students of grades 7-11 of the Tyumen region were interviewed. The author's questionnaire was used as a tool in the study, built on the basis of the of The International Survey of Children’s Well-Being (ISCWeB) – Children's World is taken as a basis. High school students assessed how important a specific SWB indicator (actual level) and its severity (real level) are for them. Factor analysis allowed us to determine the following structure of the SWB: family, school, agency, status, social loyalty, security and romantic relationships. Two-stage cluster analysis in the space of selected factors allowed dividing schoolchildren into 3 cluster groups, homogeneous with respect to the phenomenon under consideration: Romantics, Conformists, Rebels. The analysis of the weighting coefficients of the actual and real level of SWB in all three groups showed that those who have the structure of all factors of SWB harmoniously correlated are more satisfied and prosperous – Romantics, a low level of SWB is noted in Rebels.

General Information

Keywords: subjective well-being of high school students, indicators of wellbeing, the structure of the SWB, the actual level of the SWB, the real level of the SWB, balance

Journal rubric: Developmental Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2022270610

Funding. The article was written within the state assignment of the Ministry of Education of the Russian Federation “Scientific and methodological development of a child well-being assessment system in the Russian Federation”, no. 073-00041-21-03 dated 11.06.2021.

Received: 26.08.2022

Accepted:

For citation: Bruk Z.Yu., Fedina L.V., Volosnikova L.M., Patrusheva I.V., Kukuev E.A. The Relationship Between the Level and Structure of Subjective Well-Being in High School Students. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2022. Vol. 27, no. 6, pp. 130–143. DOI: 10.17759/pse.2022270610.

References

 1. Nicomachean ethics. Moscow: Publishing House "EKSMO-Press", 1997.
 2. Archakova T.O., Veraksa A.N., Zotova O.Yu., Perelygina E.B. Sub"ektivnoe blagopoluchie u detei: instrumenty izmereniya i vozrastnaya dinamika [Subjective well-being of children: measurement tools and age dynamics]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2017. 22, no. 6, pp. 68–76. DOI:10.17759/pse.2017220606 (In Russ.).
 3. Archakova T.O., Garifulina E.SH. Izmerenie sub"ektivnogo blagopoluchiya detej v Rossii: ot lokal'nyh social'nyh praktik do federal'noj strategii [Measuring the subjective well-being of children in Russia: from local social practices to the federal strategy]. Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i social'nye peremeny = Monitoring public opinion: Economic and social changes, 2020, no. 1, pp. 276–295. DOI:10.14515/monitoring.2020.1.11 (In Russ., abstr. in Engl.).
 4. Bruk Zh.Yu., Ignatjeva S.V., Frolenkova A.L. Detskij mir. Sub"ektivnoe blagopoluchie detej Tyumenskoj oblasti: Monografiya [Children's world. Subjective well-being of children in Tyumen region: Monograph]. Moscow: Znanie-M, 2021. 194 p. eLIBRARY ID: 48123924 (In Russ.).
 5. Bruk Zh.Yu., Ignatjeva S.V., Volosnikova L.M., Semenovskikh Т.V. Kognitivnyi komponent v strukture sub"ektivnogo blagopoluchiya detei [Cognitive Component in the Structure of Children's Subjective Well-Being]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2021. Vol. 26, no. 5, pp. 85–100. DOI:17759/pse.2021260507 (In Russ., abstr. in Engl.).
 6. Eliseeva O.A. Sub"ektivnoe blagopoluchie podrostkov i psihologicheskaya bezopasnost' obrazovatel'noj sredy [Subjective well-being of adolescents and psychological safety of the educational environment]. Psihologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological science and education, 2011, no. 3, pp. 131–140. (In Russ., abstr. in Engl.).
 7. Ermolova T.V., Litvinov A.V., Savickaya N.V., Krukovskaya O.A. COVID-19 i psihicheskoe zdorov'e uchashchihsya: zarubezhnye issledovaniya [Covid-19 and mental health of students: foreign studies]. Sovremennaya zarubezhnaya psihologiya = Modern foreign psychology, 2021. Vol. 10, no. 1, pp. 79–91. DOI:17759/jmfp.2021100108 (In Russ., abstr. in Engl.).
 8. Kukuev E.A. Sub"ektivnoe blagopoluchie obuchayushchihsya v shkole v usloviyah inklyuzivnogo obrazovaniya [Subjective well-being of students in school in an inclusive education]. Vestnik YUgorskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Ugra State University, 2022, no. 3(66), pp. 189–200. DOI:10.18822/byusu202203189-200 (In Russ., abstr. in Engl.).
 9. Kuhterina G.V., Solov'eva E.A., Fedina L.V., Murav'eva M.V. Sub"ektivnoe blagopoluchie starsheklassnikov, prinadlezhashchih k korennym malochislennym narodam Severa, kak osnova gotovnosti k vyboru professii [Subjective well-being of high school students belonging to the indigenous peoples of the North as the basis of readiness to choose a profession]. Obrazovanie i nauka = The Education and Science Journal, 2020. Vol. 22, no. 5. (In Russ., abstr. in Engl.).
 10. Leont'ev D.A. Schast'e i sub"ektivnoe blagopoluchie: k konstruirovaniyu ponyatijnogo polya [Happiness and Subjective Well-being: towards the construction of a conceptual Field]. Monitoring, 2020, no. 1(155). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/schastie-i-subektivnoe-blagopoluchie-k-konstruirovaniyu-ponyatiynogo-polya (Accessed10.2022).
 11. Maslou A. Motivaciya i lichnost' [Motivation and personality]. Saint-Petersburg: Evraziya, 1999.
 12. MOT (2020). Global'nyj otchet. Molodezh' i COVID-19: vliyanie na rabotu, obrazovanie, prava i psihicheskoe blagopoluchie [Global report. Youth and COVID-19: Impact on work, education, rights and mental well-being]. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_753026.pdf (Accessed10.2022).
 13. Osin E.N. Izmerenie pozitivnykh i negativnykh emotsii: razrabotka russkoyazychnogo analoga metodiki PANAS. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki = Psychology. Journal of the Higher School of Economics, 2012. Vol. 9.4. Available at: https://psy-journal.hse.ru/data/2013/10/31/1283206420/Osin_9-04pp91-110.pdf (Accessed 20.10.2022). (In Russ., abstr. in Engl.).
 14. Oslon V.N., Semya G.V., Prokopeva L.M., Kolesnikova U.V. Operatsional'naya model' iinstrumentarii dlya izucheniya sub’ektivnogo blagopoluchiya detei-sirotidetei, ostavshikhsya bez popecheniya roditelei [Operational Model and Tools for Studying Subjective Well-Being of Orphans and Children Without Parental Care]. Psikhologicheskaya nauka I obrazovanie = Psychological Science and Education, 2020. Vol. 25(6), pp. 41–50. DOI:17759/pse.2020250604 (In Russ., abstr. in Engl.).
 15. Rasskazova E.I., Lebedeva A.A. Skriningovaya shkala pozitivnykh i negativnykh perezhivanii E. Dinera: aprobatsiya russkoyazychnoi versii [Screening Scale of Positive and Negative Experiences by E. Diener: Testing the Russian-Language Version]. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki = Psychology. Journal of the Higher School of Economics, 2020. Vol. 17, no. 2, pp. 250–263. DOI:10.17323/1813-8918-2020-2-250-263 (In Russ., abstr. in Engl.).
 16. Seligman M. Novaya pozitivnaya psihologiya [New Positive Psychology]. Moscow: Sofiya, 2006.
 17. Sychev O.A., Gordeeva T.O., Lunkina M.V., Osin E.N., Sidneva A.N. Mnogomernaya shkala udovletvorennosti zhizn'yu shkol'nikov [Multidimensional scale of life satisfaction of schoolchildren]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2018. 23, no. 6, pp. 5–15. DOI:10.17759/pse.2018230601 (In Russ., abstr. in Engl.).
 18. Telicyna A.YU. Social'naya adaptaciya detej-sirot i detej, ostavshihsya bez popecheniya roditelej, v zameshchayushchih sem'yah [Social adaptation of orphans and children left without parental care in substitute families] [Elektronnyj resurs]. Social'nye nauki i detstvo = Social sciences and childhood, 2021. Vol. 2, no. 2, pp. 84– DOI:10.17759/ssc.2021020207 (In Russ., abstr. in Engl.).
 19. Yakovleva E.A. Evolyuciya predmetnogo prostranstva issledovanij schast'ya i sub"ektivnogo blagopoluchiya v mirovoj i rossijskoj nauke [Evolution of the Subject space of Happiness and subjective well-being research in World and Russian science]. JER, 2020, no. 4. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-predmetnogo-prostranstva-issledovaniy-schastya-i-subektivnogo-blagopoluchiya-v-mirovoy-i-rossiyskoy-nauke (Accessed10.2022). (In Russ., abstr. in Engl.).
 20. Antaramian S. The importance of very high life satisfaction for students’ academic success. Cogent Education, 2017, no. 4:1. DOI:1080/2331186X.2017.1307622
 21. Ben-Arieh A. The child indicators movement: Past, present, and future. Child Indicators Research, 2008, no. 13–16.
 22. Ben-Arieh А., Rees G., Dinisman Т. Children's Well-being around the world: Findings from the Children's Worlds (ISCWeB) project [Elektronnyi resurs]. Children and Youth Services Review, 2017. Vol. 80, pp. 1–180. Available at: https://www.sciencedirect.com/journal/children-and-youth-services-review/vol/80?sdc=1 (Accessed 20.10.2022).
 23. Children’s Worlds National Report RUSSIAN FEDERATION. Children’s Worlds – international research survey on children’s subjective well-being. Country reports of the third wave 2016-2019. Available at: https://isciweb.org/wp-content/uploads/2020/07/Russia-National-Report-Wave-3.pdf. (Accessed 20.10.2022).
 24. Diener E.D., Emmons R.A., Larsen R.J., Griffin S. The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 1985, no. 49, pp. 71–75.
 25. Diener E. Subjective well-being. Psychological Bulletin, 1984, no. 95, pp. 542–575.
 26. Dinisman Т., Andresen S., Montserrat С., Strozik D. Family structure and family relationship from the child well-being perspective: Findings from comparative analysis. Children and Youth Services Review, 2017, no. 80(9), pp. 105–115. DOI:10.1016/j.childyouth.2017.06.064
 27. Erikson E.H. The Problem of Ego Identity. Journal of the American Psychoanalytic Association, 1956, no. 4(1), pp. 56–121. DOI:10.1177/000306515600400104
 28. Garcia D., Al Nima A., Kjell O.N. The affective profiles, psychological well-being, and harmony: environmental mastery and self-acceptance predict the sense of a harmonious life. Peer Journal, 2014, no. 2:e259. DOI:10.7717/peerj.259
 29. Goswami H. Social relationships and children’s subjective well-being. Social Indicators Research, 2012, no. 107(3), pp. 575–588. DOI:10.1007/s11205-011-9864-z Available at: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11205-011-9864-z.pdf (Accessed 20.10.2021).
 30. Kjell O.N.E., Daukantaitë D., Hefferon K., Sikström S. The harmony in life scale complements the satisfaction with life scale: expanding the conceptualization of the cognitive component of subjective well-being. Social Indicators Research: An International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement, Springer, 2016. Vol. 126(2), pp. 893–
 31. Kutsar D., Kesearu K. Do children like school – Crowding in or out? International comparison of children's perspectives. Children and Youth Services Review, 2017. Vol. 80(9), pp. 140–148. DOI:10.1016/j.childyouth.2017.06.052
 32. Lee B.J., Yoo M.S. Family, School and Community Correlates of Children's Subjective Well-being: An International Comparative Study. Child Indicators Research, 2015, no. 8(1), pp. 151–
 33. McDonell J.R. Neighborhood characteristics, parenting, and children’s safety. Social Indicators Research, 2007, no. 83(1), pp. 177–
 34. Nima A.A., Cloninger K.M., Persson B.N., Sikström S., Garcia D. Validation of Subjective Well-Being Measures Using Item Response Theory. Frontiers in Psychology, 2020, no. 10:3036. DOI:10.1037//0022-3514.54.6.1063
 35. Rees G. Local area. In Children’s Views on Their Lives and Well-being. Springer, Cham, 2017, p 121–128.
 36. Rees G., Savahl S., Lee B.J., Casas F. (eds.). Children’s views on their lives and well-being in 35 countries: A report on the Children’s Worlds project, 2016-19. Jerusalem, Israel: Children’s Worlds Project (ISCWeB). 2020. Available at: https://isciweb.org/wp-content/uploads/2020/07/Childrens-Worlds-Comparative-Report2020.pdf (Accessed 11.2022).
 37. UNICEF Innocenti. Worlds of influence: Understanding what shapes child well-being in rich countries. Innocenti Report Card 16, UNICEF Office of Research – Innocenti, Florence. 2020.
 38. Watson D., Clark L.A., Tellegen A. Development and Validation of Brief Measures of Positive and Negative Affect: The PANAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology, 1988, no. 54, pp. 1063– DOI:10.1037/0022-3514.54.6.1063

Information About the Authors

Zhanna Y. Bruk, PhD in Education, Associate Professor, Chair of childhood`s psychology and pedagogy, School of Education, Tyumen State University, Tyumen, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2806-2513, e-mail: z.y.bruk@utmn.ru

Lyudmila V. Fedina, PhD in Education, Associate Professor, Chair of childhood`s psychology and pedagogy, School of Education, Tyumen State University, Tyumen, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2822-0692, e-mail: l.v.fedina@utmn.ru

Lyudmila M. Volosnikova, PhD in History, Associate Professor, Professor at the School of Education, Tyumen State University, Tyumen, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4774-3720, e-mail: l.m.volosnikova@utmn.ru

Inga V. Patrusheva, PhD in Education, Associate Professor, Chair of General and Social Pedagogy, Institute of Psychology and Pedagogy, Tyumen State University, Tyumen, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7121-4223, e-mail: inga-p@mail.ru

Evgeny A. Kukuev, PhD in Psychology, Тhe Chair of Child Psychology and Pedagogy, Institute of Psychology and Pedagogy, Tyumen State University, Tyumen, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2226-8679, e-mail: e.a.kukuev@utmn.ru

Metrics

Views

Total: 373
Previous month: 10
Current month: 3

Downloads

Total: 154
Previous month: 3
Current month: 6