Social Psychology and Society

[Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo]
WoS Scopus

Applied Research and Practice