Digital Humanities and Technology in Education (DHTE 2022)

Authors


Altukhov V.V. (1)

Avdulova T.P. (1)

Bakulev G.P. (1)

Balciuniene I. (1)

Bashmanova E.L. (1)

Bobyleva K.V. (1)

Bogdanovich N.V. (1)

Bylieva D.S. (1)

Cherkasskih O.T. (1)

Chervonnyy M.A. (1)

Chumachenko D.V. (1)

Delibalt V.V. (1)

Egorova O.A. (1)

Ermakov S.S. (1)

Fedonkina A.A. (1)

Galiguzova A.V. (1)

Gavrilova E.V. (1)

Grigoreva N.G. (1)

Ivanov A.A. (1)

Khlevnaya E.A. (1)

Kirina M.A. (1)

Kiseleva T.S. (1)

Kornev A.N. (1)

Kozyreva N.V. (2)

Kudinov V.V. (1)

Kuznetsova Y.M. (1)

Languev K.A. (1)

Lavrenov A.N. (1)

Lavrinova I.I. (1)

Lebedeva J.V. (1)

Lobanov A.P. (1)

Lobanova N.V. (1)

Maltsev A.V. (1)

Manzhos E.A. (1)

Margolis A.A. (1)

Markelov V.K. (1)

Markina A.N. (1)

Matrosova N.V. (1)

Merikova M.A. (1)

Mertsalova O.V. (1)

Orekhova Y.M. (1)

Oshevsky D.S. (1)

Plokhotnikova Z.V. (1)

Popova O.G. (1)

Poskakalova T.A. (1)

Prikladovskaya V.M. (1)

Prosandeeva I.A. (1)

Radchikova N.P. (1)

Rebko O.V. (1)

Saveliev V.V. (1)

Sergeeva T.V. (1)

Sergienko E.A. (1)

Shashkov O.V. (1)

Shepeleva E.A. (2)

Solodkova A.V. (1)

Sorokova M.G. (1)

Stukalenko N.M. (1)

Sukhorukikh N.V. (1)

Suslikova I.Y. (1)

Telnina L.D. (1)

Tikhonovetskaya I.P. (1)

Toktarova V.I. (1)

Trofimenko T.V. (1)

Ustinova Y.G. (1)

Utkina A.E. (1)

Vlasova A.A. (1)

Voitov V.K. (1)

Vyun N.D. (1)

Zavriev N.K. (1)

Zavyalova O.A. (1)

Zemtseva N.V. (1)